Координатор на Северозападна зона: Красимир Бочев ( за контакти 0898 539814, bochev@yahoo.com) (Зоната включва лицензирани клубове от Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен.)


1. В зоналните състезания имат право на участие състезатели на клубове, лицензирани към БФ Шахмат.
Не се изисква минимален брой участващи клубове в отделно състезание. За състезателите се изисква индивидуална картотека „Б” (5 лв.)
Не се изисква минимален брой участващи клубове в отделно състезание. Не се изискват индивидуална картотека и минимален брой участващи клубове в отделно състезание.
2. Разходите за участие в състезанията са за сметка на шахматните клубове.
3. Домакините осигуряват приемливи условия за настаняване на състезатели и отбори, направили предварителна заявка до 5 дни преди обявената начална дата за всеки турнир.
4. Домакините осигуряват и поемат разходите на правоспособен съдия с платен членски внос.
5. Системата за провеждане на състезанията се определя на техническата конференция, която започва не по-късно от 10.00 ч. в деня на откриване.
6. Контролата за игра е, както следва: класически шах – 61 мин., ускорен шах – 16 мин., блиц – 5 мин.
7. Играещите с белите фигури осигуряват шахматен часовник.
8. Състезанията се точкуват съгласно Системата от показатели за оценяване дейността на шахматните клубове (Протокол №2/07.03.2005 год. от заседание на УС на БФШ) при спазване на принципа „1 състезание – 1 участие”. (Протокол №2/07.03.2005 год. от заседание на УС на БФШ) при спазване на принципа „1 състезание – 1 участие”.
9. Протоколите от състезанията се подписват от председателите на клубовете и се предават в БФШахмат от зоновия координатор.